Logo

S
Start
1
Chvalovice
1
Konice - obrátka
2
Nový Šaldorf
4
Havraníky
5
Hnanice
6
Unterretzbach
7
Cíl
Penalty
-
Sa, 09:32:46
Sa, 10:22:58
Sa, 10:08:30
Sa, 10:34:16
Sa, 10:41:55
Sa, 10:47:54
-
-
-
Sa, 09:36:12
Sa, 10:24:25
Sa, 10:10:27
Sa, 10:33:23
Sa, 10:44:22
Sa, 10:53:20
-
-
-
Sa, 09:36:27
Sa, 10:36:17
Sa, 10:17:40
Sa, 10:48:35
Sa, 11:03:13
Sa, 11:14:51
-
-

-
Sa, 09:51:19
Sa, 11:56:00
Sa, 11:21:45
Sa, 12:20:56
Sa, 12:50:32
Sa, 13:16:28
-
-
-
Sa, 09:33:42
Sa, 10:20:34
Sa, 10:09:36
Sa, 10:33:12
Sa, 10:40:31
-
-
-
Popup
6
Sa, 10:47:54
6
Sa, 10:53:20
6
Sa, 11:14:51

6
Sa, 13:16:28
5
Sa, 10:40:31
Popup