Points
S
Samos
1
Fourni
2
Skala
3
Levitha
4
Kinharos
5
Amorgos
6
Naxos 1
7
Naxos 2
8
Antiparos
9
Sifnos
10
Milos
11
Falkonera
12
Velopoula
F
Frantchi Cave
Penalty